Geschillenbeslechting door middel van mediation

Posted by at oktober 27, 2020

Category: Dienstverlening

Geschillenbeslechting door middel van mediation van Scheiden Zonder Zorgen kan sneller en goedkoper zijn en kan beide partijen een beter gevoel geven over de overeengekomen beslissing. Er zijn een aantal andere belangrijke voordelen van bemiddeling. De belangrijkste daarvan is meer controle. Mediation is geen garantie voor een uitkomst, aangezien er geen bindende beslissing wordt genomen. In plaats daarvan werkt de mediator samen met de partijen om een oplossing te vinden, maar zonder garantie dat het probleem zal worden opgelost. Dit kan betekenen dat beide partijen meer controle hebben over de oplossing en niet gedwongen worden een uitkomst te accepteren waar ze niet blij mee zijn.

 

Verzeker jezelf van lagere kosten

Geschillenbeslechting via gerechtelijke procedures is over het algemeen erg duur en de totale kosten kunnen zeer onvoorspelbaar zijn. Het oplossen van geschillen door middel van bemiddeling kan echter vaak veel sneller en veel goedkoper zijn dan naar een proces gaan.

Procesvoering, waarbij geschillen via de rechtbank worden opgelost, is in potentie een zeer openbare procedure. Wanneer geschillen via mediation buitengerechtelijk worden beslecht, is dit voor beide partijen volledig vertrouwelijk, tenzij specifiek anders is overeengekomen.

 

Verbeterde ondersteuning 

Bemiddeling via Scheiden Zonder Zorgen houdt in dat een getrainde, neutrale bemiddelaar wordt gebruikt om de conflicterende partijen aan te spreken en hen te helpen een oplossing te vinden die voor beide partijen aanvaardbaar is. De mediator luistert naar alle standpunten, praat met de partijen privé en soms samen en begeleidt elke partij door het proces.

Het beslechten van geschillen in het gezin is al een moeilijke situatie om te behandelen, maar door een processtrijd en de stress van de rechtbanken kan dit nog sterker worden, waardoor de relatie tussen beide partijen onder druk komt te staan. Bemiddeling daarentegen helpt beide partijen zich te concentreren op effectieve communicatie met elkaar en het bereiken van een onderhandelde schikking die voor alle betrokkenen werkt.

Sorry, comments are closed for this item.