Productverhalen.nl zegt genoeg
Image default
Bedrijven

Glastuinbouw, misschien wel meer dan ooit erg populair

De vele voordelen die verbonden zijn aan het toepassen van glastuinbouw hebben er door de jaren heen voor gezorgd dat deze manier van beschermde teelt sterk aan populariteit heeft gewonnen. Voor een kas geldt dat ze grotendeels bestaat uit glas. Dit glas is verantwoordelijk voor het creëren van een barrière tussen enerzijds het geoptimaliseerde klimaat binnen in de kas en de buitenlucht. Zowel voor bloemen als groenten geldt dat het door gebruik te maken van een kas mogelijk is om de meest optimale groeiomstandigheden te creëren. Ondanks de vele voordelen die er aan deze manier van telen zijn verbonden moet het gezegd worden dat er ook enkele pijnpunten bestaan. Onze Nederlandse overheid blijkt echter vastbesloten te zijn om deze pijnpunten aan te pakken.

Wat zijn de voordelen waar je op kan rekenen bij glastuinbouw?

Laat ons in eerste instantie de nodige aandacht besteden aan de voordelen waar je op kan rekenen bij glastuinbouw. Wat dit betreft geldt vooral dat er optimale omstandigheden gecreëerd kunnen worden. Dit is het gevolg van het feit dat:

  • De temperatuur exact kan worden bepaald;
  • Er specifiek kan worden bepaald hoeveel water er wordt gebruikt;
  • De hoeveelheid licht (per plant) kan worden ingesteld;

Doordat er een optimale leefomgeving wordt gecreëerd voor de gewassen is het mogelijk om aanzienlijk beter op voorhand in te kunnen schatten hoeveel er van welk type gewas op welk specifiek moment klaar zal zijn. Omdat je op eender welk moment van het jaar optimale groeiomstandigheden kan creëren spreekt het voor zich dat je ook het hele jaar door de door jou gewenste gewassen kan kweken. Het hoeft niet gezegd dat dit ook voor landen die af te rekenen krijgen met sterk wisselende weersomstandigheden heel wat opportuniteiten met zich meebrengt.

Het moderniseren van de glastuingebieden

Het potentieel en de voordelen van de glastuinbouw kunnen niet worden ontkend. Dit gezegd hebbende is het zo dat de sector van de glastuinbouw wel verantwoordelijk is voor een significante hoeveelheid milieuschade. Door de jaren heen werden al tal van verschillende maatregelen genomen om bijvoorbeeld biologische bestrijding aan te moedigen. Bij monde van onze overheid werd inmiddels ook een herstructurering aangekondigd. Hiervoor geldt dat ze zich in het bijzonder richt op de modernisatie van de glastuinbouwgebieden.

Voor verscheidene van de glastuinbouwgebieden die verspreid over Nederland zijn terug te vinden geldt dat ze ondertussen flink zijn verouderd. Dit geldt niet alleen voor de voorzieningen op vlak van water en energie, maar ook voor de wegen. Deze voldoen niet langer aan de vooropgestelde eisen voor een moderne groente fabricage. Dit zorgt ervoor dat het van cruciaal belang is dat deze gebieden her worden ingedeeld. Daarnaast is ook het aanleggen van nieuwe gebieden voor glastuinbouw een belangrijk werkpunt.

Tests met innovatieve technologieën

Om de hierboven al aangehaalde modernisering mogelijk te maken worden er testen uitgevoerd met innovatieve technologieën. Voor deze nieuwe technologieën geldt dat ze kunnen worden ingezet voor het telen van zowel groenten als fruit, maar ook van bloemen en planten. Eén van de organisaties die zich bezig houdt met de innovatie voor de glastuinbouw evenals de ontwikkeling van andere technologieën is bijvoorbeeld TNO en het idee van circulaire bouw – TNO.