Productverhalen.nl zegt genoeg
Image default
Dienstverlening

Wat moet er geregeld worden bij een uitvaart in Haarlem?

Weet u hoe u moet handelen bij een uitvaart in Haarlem? Veel mensen hebben daar bijna geen besef van en overzien het niet. Om het voor u allemaal iets duidelijker te maken, sommen wij het allemaal op.

Overlijdensbewijs

Wanneer iemand sterft is de eerste stap dat er een dokter komt controleren. Deze dokter stelt een overlijdensverklaring op waarin de waarschijnlijke doodsoorzaak wordt beschreven.

Het aangeven van het overlijden

Als is geconstateerd dat de persoon is gestorven behoort er bij de gemeente aangifte van overlijden gedaan te worden. Regelmatig gebeurd dit door de begrafenisondernemer, maar u kunt dit ook eigenhandig doen als u dat wenst. Deze verklaring van overlijden behoort binnen een week na overlijden te geschieden.

Na de aangifte van overlijden

Met de overlijdensakte kan u de echte begrafenis of crematie organiseren. Deze dient plaats vinden na 36 uur na het overlijden en binnen een week. Op het moment is het uitsluitend mogelijk om de overledene te begraven of te cremeren op de toegelaten plaatsen, zoals een kerkhof.  Om het een beetje eenvoudiger te maken is het aan te raden om de hulp van een uitvaartverzorger in te schakelen, de begrafenisondernemer kan u helpen met het maken van onaangename besluiten. Ook kunnen uitvaartverzorgers u veel ondersteunen met het regelen van de begrafenis of crematie van de overledene.

Wilsbeschikking van de gestorvene

Weet u of de gestorvene hun testament achtergelaten heeft? Je kan deze doorgaans vinden in de papieren van de overledene. Hierin staan mogelijk verschillende uitvaartwensen. Ook kan de gestorvene uitvaartwensen vastgelegd hebben bij de begrafenisondernemer of bij een notaris. Ingeval de overledene een testament, helpt dit u bij het afscheid

U kunt Meride Uitvaartverzorging 24/7 bereiken als er iemand overleden is U staat er niet alleen voor, wij beseffen dat u het moeilijk genoeg heeft. Mocht u er behoefte aan hebben, dan willen wij u ook assisteren door voor u contact te leggen met verschillende instanties en overige partijen waardoor u daar geen omkijken meer naar heeft. Ook bij een uitvaart in Utrecht.

http://www.youtube.com/watch?v=6ZAjAflSjD0

Bezoek de website voor : meer informatie